Zomer 2023: zo staat project Wunderline ervoor

Begin 2025 is de eerste bouwstap van de Wunderline treinverbinding Groningen - Bremen klaar. Er rijdt dan een sneltrein van Groningen naar Leer, met daar een overstap om verder te reizen richting Bremen. De reis Groningen - Bremen duurt dan 17 minuten korter ten opzichte van de situatie voor de aanvaring van de Friesenbrücke in 2015.

Begin 2025 gaat de Wunderline rijden
Tot eind 2024 wordt er zowel in Duitsland als in Nederland hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de Wunderline begin 2025 kan gaan rijden. Onder andere de sporen en perrons worden aangepast en klaargemaakt voor de snelheidsverhoging en de stations worden verbeterd voor onder meer een betere bereikbaarheid en logische aansluitingen op andere vervoersmiddelen. Ook is eind 2024 de nieuwe Friesenbrücke klaar en dan kan de Wunderline gaan rijden.

De Wunderline en het nieuwe Groninger Hoofdstation
Tegelijkertijd wordt in Groningen het Hoofdstation verbouwd. Vanzelfsprekend krijgt ook de Wunderline daar een plek op één van de doorgekoppelde sporen van Arriva. Dat betekent dat vanaf de zomer 2025, wanneer de doorkoppeling gereed is, de stoptrein Leeuwarden - Groningen doorrijdt als sneltrein naar Leer. En andersom rijdt de sneltrein vanuit Leer vanaf Groningen door als stoptrein naar Leeuwarden.

Reistijd nog verder verkorten?
Met onder andere de Duitse projectpartners van de Wunderline is de provincie in 2019 overeengekomen om na 2024 verder te werken aan een vervolg, een tweede bouwstap, waarbij de reistijd nog verder verkort wordt met een kwartier. Voor deze tweede bouwstap is de financiering nog niet rond. Onderzocht is of een andere invulling mogelijk is door middel van een overstapvrije verbinding. Voor een overstapvrije verbinding zijn infrastructuurmaatregelen nodig zoals extra spoorcapaciteit in Duitsland en Nederland. Ook moet gekeken worden naar de keermogelijkheden van deze trein op de stations Groningen en Bremen. Dit onderzoek wordt op 13 september 2023 besproken in de Statencommissie.