Comfortabel en snel met de trein reizen tussen Groningen en Bremen

Provincie Groningen, Land Niedersachsen en Bremen werken met Deutsche Bahn (DB) en ProRail intensief samen aan de realisatie van de Wunderline, de grensoverschrijdende treinverbinding tussen Groningen en Bremen. Met deze realisatie wordt de snelheid op het traject verhoogd, de reistijd voor passagiers verkort en de reis van deur-tot-deur comfortabeler.

Kwaliteitsverbetering van de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen zorgt voor een comfortabele, snelle en internationale treinverbinding met kortere reistijd. Dit brengt Nederland en Noord-Duitsland dichter bij elkaar. Daardoor kunnen studenten en werknemers straks makkelijker studeren en werken in het buurland. Voor toeristen wordt de trein aantrekkelijker om mee de grens over te gaan voor een dagje uit.

De komende jaren werken we aan het traject en de aanliggende stations. De reis wordt niet alleen korter, maar ook comfortabeler. Zo biedt de trein uiteindelijk een duurzaam en gelijkwaardig alternatief voor de auto. Dit doen we in stappen.

Lees meer over wat we doen

De route

Kaart van de spoorverbinding Groningen - Bremen met alle stations. De stations Ihrhove en Bunde worden in 2025 in gebruik genomen. 

Snel en gemakkelijk van deur tot deur

Minstens zo belangrijk: inwoners uit de grensregio’s moeten eenvoudig van en naar de Wunderline-stations kunnen reizen. Daarom verbeteren we de aansluiting van de verschillende vervoermiddelen. Snel en comfortabel reizen van deur tot deur! Ook werken we aan de verblijfskwaliteit op de stations. We zorgen ervoor dat het station een aangename wachtplek wordt. Denk aan mogelijkheden om wat te eten of drinken, watertappunten en een goede, overdekte wachtruimte. Voor al deze dingen werken we de komende jaren samen met gemeenten en vervoerorganisaties langs de spoorlijn.

Lees meer over de samenwerking

Een belangrijke schakel tussen Amsterdam en Kopenhagen

De Wunderline verbindt verschillende gebieden met internationale bestemmingen en is de grensoverschrijdende schakel om van Amsterdam via Groningen naar Bremen, Hamburg en Kopenhagen te reizen. Het bevordert duurzame grensoverschrijdende mobiliteit en draagt bij aan de visie van een Europees transportnetwerk dat goed met elkaar verbonden is, waarbij reizigers gemakkelijk verschillende landen kunnen bereiken met slechts één spoorverbinding.

Economische groei bevorderen

Spoorverbindingen zijn cruciaal voor regionale economische groei. De Wunderline verbindt Groningen, Oldenburg en Bremen met omliggende regio's, wat de regio tot een belangrijke motor tussen Nederland en Noord-Duitsland maakt. Dit bevordert grensoverschrijdende mobiliteit, toerisme en een arbeidsmarkt zonder barrières.

Volgens de Europese Commissie missen grensregio's gemiddeld 8% economische groei door grensbarrières. De Wunderline biedt efficiënt grensoverschrijdend vervoer, essentieel voor economische groei en werkgelegenheid. Investeren in deze verbindingen stimuleert de economie en creëert banen.

Het klimaat beschermen

Om de klimaatdoelen van een klimaatneutraal Europa in 2050 en 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 te halen, moet de uitstoot van vervoer omlaag. Dit kan alleen door milieuvriendelijkere mobiliteit te stimuleren. Kortere reistijden, vernieuwde stations, extra comfort en betere bereikbaarheid maken de trein tussen Bremen en Groningen aantrekkelijker, ook voor automobilisten. Zo wordt de overgang naar klimaatvriendelijke mobiliteit stap voor stap gerealiseerd.

Vlaggenschipproject

De Wunderline is door de EU benoemd als 'vlaggenschipproject' (voorbeeldproject) en krijgt sterke steun op regionaal, nationaal en Europees niveau. Sinds 2015 heeft de EU tweemaal financiering verstrekt voor studies en de eerste bouwfase. Provincie Groningen, Land Nedersaksen, Bremen en andere overheden werken samen aan de realisatie. Momenteel onderzoeken de partners gezamenlijk de beste manier om de tweede bouwfase te realiseren.

European Year of Rail

In 2021 werd Europees spoorvervoer belicht tijdens het 'European Year of Rail', een initiatief om meer mensen en goederen per trein te laten reizen. De Wunderline droeg hieraan bij, met een bijeenkomst in het najaar van 2021 die in het teken stond van de verbinding tussen de regio en Europa. De Wunderline zal ook in de toekomst blijven streven naar het benadrukken van de meerwaarde van het project voor Europa en de regio's.

Betrokken partijen

 • Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

 • Logo Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

  Bundesministerium für Wirtschaft & Klimaschutz

 • Logo Bremen

  Bremen

 • Niedersachsen

  Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen & Digitalisierung

 • Logo provincie Groningen

  Provincie Groningen

 • Logo Deutsche Bahn

  Deutsche Bahn AG

 • Logo ProRail

  ProRail