Downloads over de Wunderline

Downloads

 

Wunderline bidbook
Het Bidbook is gepubliceerd op 7 februari 2019 en geeft een samenvatting van het project Wunderline, de resultaten van alle onderzoeken,stappen tot realisatie, financiering en feiten en cijfers.

Uitvoeringsprogramma ketenmobiliteit
Het Uitvoeringsprogramma Ketenmobiliteit geeft een overzicht van alle maatregelen aan en rond de Wunderline stations tussen Groningen en Bremen.

Wunderline position paper
Het position paper beschrijft hoe de Wunderline kan bijdragen aan de Europese klimaatdoelstellingen en benadrukt waarom verdere investeringen in grensoverschrijdende spoorverbindingen nodig zijn.

Wunderline at a glance
De belangrijkste feiten en cijfers over de Wunderline.

Nieuwsbrief februari 2020

Nieuwsbrief mei 2020

Nieuwsbrief februari 2021

Nieuwsbrief december 2021


Wilt u meer informatie ontvangen? Stuur dan een email naar wunderline@provinciegroningen.nl