Resultaten onderzoek directe trein Groningen - Bremen

Eind 2024 zal de Wunderline tussen Groningen en Bremen gaan rijden, met overstap in Leer. Provincie Groningen, Land Nedersaksen en Bremen hebben onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van een directe treinverbinding (zonder overstap in Leer) tussen Groningen en Bremen. Op korte termijn (binnen 3 jaar) is dit niet uit te voeren vanwege de invloed op de huidige dienstregeling en te grote investeringen. De mogelijkheden op de langere termijn worden de komende tijd nog verder onderzocht.

Reizigers in de Noordelijke grensregio’s hebben met deze directe trein de mogelijkheid om makkelijker en sneller over te stappen op Europese treinen die in de toekomst stoppen in Bremen en Groningen. Provincie Groningen, Land Nedersaksen en Bremen spraken in de samenwerkingsovereenkomst van 2019 al af om dit onderzoek te laten doen, op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Rekening houden met openingstijden van de Friesenbrücke en bruggen aan Nederlandse zijde.
  • Bestaande reismogelijkheden behouden (zoals na 2025 gepland, na afronding bouwstap 1)
  • Beperkte investerings- en exploitatiekosten voor de langere termijn en geen investeringskosten op korte termijn.

De studie is door het Zwitserse onderzoeksbureau SMA uitgevoerd.

Conclusies
Uit dit onderzoek blijkt dat een directe treinverbinding tussen Groningen en Bremen (zonder overstap in Leer) op korte termijn (binnen 3 jaar) op basis van deze uitgangspunten niet haalbaar is. Dit komt door de vastgestelde openingstijden van de Friesenbrücke voor de trein. Per uur is de brug 20 minuten 'beschikbaar' voor het treinverkeer. Dit heeft te veel invloed op de betrouwbaarheid van de dienstregeling. Daarnaast zijn er naar verwachting ook extra investeringen nodig op het station in Groningen.

Op langere termijn kan de bestaande stoptrein tussen Bremen en Bad Zwischenahn doorrijden tot Groningen (variant RS30). In Duitsland zijn er plannen om deze trein vaker - elk halfuur - tussen Leer en Oldenburg te laten rijden (Deutschlandtakt). De investeringen voor deze oplossing zijn lager dan de nu verwachte investeringen voor bouwstap 2. De openingstijden van de Friesenbrücke hebben geen invloed op de dienstregeling van deze trein.

Voor dit nieuwe traject is aanvullend onderzoek nodig naar het keren van de treinen op de stations van Groningen en Bremen, omdat op beide stations hiervoor nu beperkte ruimte is. Doordat de trein vaker gaat rijden zijn er hogere exploitatielasten en zijn er meer treinstellen nodig. De verwachting is wel dat deze nieuwe treinverbinding zorgt voor meer reizigers en dus meer opbrengsten. Deze variant zal op zijn vroegst in 2036 kunnen rijden. 

Lees voor meer informatie de brief aan de Provinciale Staten en de samenvatting van het onderzoek

Vervolg
De stuurgroep Wunderline van 15 juni jl. heeft besloten om de resultaten van het onderzoek naar de directe trein mee te nemen in de vervolgontwikkeling van bouwstap 2.