Snelheidsverhoging Hoogezand - Zuidbroek

Passagierstreinen gaan tussen Hoogezand en Zuidbroek sneller rijden. De snelheidsverhoging op de spoorverbinding Hoogezand - Zuidbroek is onderdeel van een snellere, comfortabele treinverbinding tussen Groningen en Bremen. Om de treinen sneller te laten rijden zijn tussen Hoogezand en Zuidbroek aanpassingen rond het spoor nodig.

Kortere reistijd en betere aansluitingen

Zodra de passagierstreinen sneller gaan rijden wordt de reistijd korter en sluiten de Nederlandse en Duitse treinen beter op elkaar aan. ProRail voert de werkzaamheden voor de snelheidsverhoging uit. Dit doet zij in opdracht van de provincie Groningen en in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen. De werkzaamheden worden uiterlijk in 2024 uitgevoerd, zodat de nieuwe dienstregeling in 2025 in kan gaan. 

Waar gaan de treinen sneller rijden
Door ProRail is onderzoek gedaan welke maatregelen er nodig zijn voor een betrouwbare dienstregeling met kortere reistijd tussen Groningen en Leer. Daaruit blijkt dat een snelheidsverhoging naar 130 km per uur tussen het station Hoogezand-Sappemeer en het Muntendammerdiep in Zuidbroek nodig is. Daarnaast wordt tussen station Scheemda en station Winschoten de snelheid verhoogd naar 120 km per uur. Dit geldt ook voor de spoorverbinding tussen Bad Nieuweschans en de grens met Duitsland en vanaf de grens naar Leer.

Dienstregeling vanaf 2025
Vanaf 2025 rijdt er, naast de huidige treinen, op werkdagen en in het weekend één sneltrein per uur van Winschoten naar Leer heen en terug. De inwoners van de gemeente Midden-Groningen profiteren (met een overstap in Winschoten) van verbeterde aansluitingen van en naar Bremen en van de verbeterde ketenmobiliteit op alle stations langs de lijn. Dit in aanvulling op de ruimere beschikbaarheid van zitplaatsen in de stoptreinen door de inzet van een extra sneltrein Winschoten – Groningen die sinds 2021 rijdt, vooruitlopend op de Wunderline. 

Spoorplan Noord-Nederland
De aanpassingen die we doen zijn ook onderdeel van Spoorplan Noord-Nederland. Ze zijn nodig voor de toekomstige dienstregelingen richting Eemshaven, Delfzijl/Roodeschool, Leeuwarden en Veendam-Stadskanaal. Hierdoor kunnen reizigers vanuit Midden-Groningen direct doorreizen naar Delfzijl, Roodeschool/Eemshaven, Leeuwarden en station Groningen Noord, waar bijvoorbeeld overgestapt kan worden op de bussen naar Zernike. 

Wat betekent dit voor de omgeving

Voor de snelheidsverhoging naar 130 km per uur moet het baanlichaam (de grond naast het spoor) worden verstevigd. Hiervoor moeten enkele sloten worden verlegd en moet het talud worden verbreed en verstevigd. Waar verlegging niet mogelijk is, wordt als alternatief gekozen voor het plaatselijk aanbrengen van stalen damwanden of walbeschoeiingen. Bekijk voor meer informatie het ontwerp. De werkzaamheden vinden met name plaats in 2024. De mogelijke overlast tijdens de uitvoering, zoals extra transportbewegingen en geluid, wordt zo beperkt mogelijk gehouden.  

Geluid
ProRail kijkt naar de mogelijke effecten van de snelheidsverhoging op het geluid. Voor het geluid van treinverkeer gelden wettelijke regels om omwonenden te beschermen. Waar mogelijk treft ProRail maatregelen om geluidhinder te verminderen en te voorkomen. Lees meer informatie over geluid op de website van ProRail. 

Trillingen
In Nederland is er geen wettelijke regeling voor trillingen door treinverkeer. Wel gelden regels en richtlijnen wanneer hinder wordt gemeld. Lees meer informatie over trillingen op de website van ProRail. 

Onderzoeksrapporten
Op aanvraag is het mogelijk om onderzoeksrapporten in te zien. Stuur een e-mail naar wunderline@provinciegroningen.nl voor meer informatie.

Gestelde vragen
De SP Statenfractie heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) over de snelheidsverhoging tussen Hoogezand en Zuidbroek. De vragen en antwoorden zijn openbaar en staan op de website van de provincie Groningen. Medio juni wordt onze website verder aangevuld met veelgestelde vragen en antwoorden. 

Contact

Heb je een vraag of opmerking? We staan voor je klaar. Je kunt ons bereiken via:

  • E-mail: wunderline@provinciegroningen.nl
  • Telefoon: 050 - 316 4911 (dit is het algemene nummer van de provincie Groningen. Zij verbinden je door met de juiste medewerker)
  • Postadres: Provincie Groningen, Project Wunderline, Postbus 160, 9700 AP, Groningen