Staatssecretaris Niedersachsen Frank Doods over de Wunderline

Frank Doods is sinds november 2022 staatssecretaris van het ministerie van Economie, Verkeer, Bouwen en Digitalisering van Niedersachsen. Hij verheugt zich erop om in zijn nieuwe functie ook het voorzitterschap van de Wunderline stuurgroep op zich te mogen nemen.

"De Wunderline is een heel bijzonder project dat zich boven alles vooral laat kenmerken door een nauwe Europese samenwerking. Niet voor niets heeft het project in het verleden subsidies ontvangen van de Europese Commissie en is het aangemerkt als pronkstuk voor grensoverschrijdende infrastructuur en belangrijk verbindend element binnen het Europese spoorwegnet. Daarmee kan de Wunderline meer studenten, toeristen en werknemers aan de regio binden en hun grensoverschrijdende mobiliteit vergroten. En dat is in het kader van internationale, Europese en nationale ontwikkelingen van steeds grotere waarde.

Ondanks de sterk gestegen prijzen en de doorlopende nieuwe uitdagingen blijft Niedersachsen het project steunen en zet de deelstaat zich ervoor in dat de 1e bouwfase volgens plan eind 2024 wordt voltooid. Een belangrijke mijlpaal die de realisering van het project een stuk dichterbij brengt. De Wunderline verbindt Noord-Duitsland met Noord-Nederland en biedt de mensen een snellere, comfortabelere en vooral ook milieuvriendelijkere verbinding. Op deze manier wordt de mobiliteit van bewoners aan beide kanten van de grens verbeterd en wordt de grensregio als geheel versterkt. De samenwerking biedt bovendien een uitgelezen kans in de toekomst via Bremen een brug te slaan tussen Nederland en Scandinaviƫ. In het licht van het Europese denken willen wij hier graag samen aan werken. De nauwe samenwerking draagt bovendien bij aan een versterking van de regio met hulp van Berlijn en de EU en aan het veiligstellen van belangrijke investeringen in de infrastructuur. De partners uit de verschillende vakgebieden werken betrokken en intensief samen.

Natuurlijk moet er nog veel gebeuren. Na de 1e bouwstap mag het niet afgelopen zijn. We werken intensief samen aan de planning van een 2e bouwfase om verdere verbeteringen van de verbinding mogelijk te maken. De Wunderline is een project dat ook in de toekomst continu zal moeten reageren op nieuwe ontwikkelingen en veranderende omstandigheden. Gezien de nieuwe technische uitdagingen en de naar verwachting nog verder stijgende prijzen zullen we een antwoord moeten vinden op de vraag hoe we invulling geven aan een 2e bouwfase. In een gezamenlijk onderzoek van alle partners van de Wunderline moeten dergelijke vragen nader worden onderzocht. Het resultaat zal nog deze zomer bekend worden gemaakt. Het doel van het project blijft een volwaardig en duurzaam alternatief te bieden voor de auto. Daarvoor is een doorlopende dialoog en een continue afstemming noodzakelijk. Ik ben echter zeer optimistisch gestemd dat we ook hiervoor een goede oplossing zullen vinden en de realisatie van de Wunderline ook dit jaar een stuk verder zullen brengen.

Tot slot wil ik team Wunderline bedanken voor hun inspanningen om dit mooie project vooruit te helpen in nauwe samenwerking met gemeenten, steden, districten en overige actoren. Ik verheug me op een spannende periode en ben ervan overtuigd dat we met vereende krachten deze zeer goede samenwerking kunnen voortzetten", aldus Frank Doods, staatssecretaris van het ministerie van Economie, Verkeer, Bouwen en Digitalisering van Niedersachsen.