Werkzaamheden aan de Friesenbrücke en de Wunderline vorderen zichtbaar

In november 2022 begon Deutsche Bahn (DB) met de werkzaamheden voor de nieuwbouw van de Friesenbrücke over de rivier de Ems. Op 15 november 2022 werd er op locatie een persconferentie gehouden met de betrokkenen bij het project. Naast het DB-projectteam stelden ook de bouwbedrijven die de nieuwe Friesenbrücke zullen bouwen - internationaal, ervaren en met veel expertise - zich voor het eerst voor.

Deze bouwbedrijven zijn de firma Adam Hörnig op het gebied van bruggenbouw en constructietechniek en MCE, die verantwoordelijk is voor de staalconstructie en de machinebouw van de nieuwe brug. Ook de firma Depenbrock, die de afbraak van de verwoeste Friesenbrücke reeds met succes heeft begeleid, is opnieuw betrokken en zet nu de belangrijke waterbouwkundige werkzaamheden in de Ems voort. Voor de nieuwbouw van de Friesenbrücke zijn de bouw van de beweegbare brug (inclusief de machinetechniek), de vergroting van het brugwachtershuisje, de bouw van een elektronisch seinhuis en ondergrondse kabelwerkzaamheden nodig.


Bron: DB Netz AG; Afgebeeld zijn Georg Haase (Nautitec), Henning Lohmann, (IBL Ingenieurgesellschaft Behnen), Stefan Schwede en Patrick Carr (beiden DB Netz AG), Ingo Fehrenbach (Depenbrock Ingenieurwasserbau), Alexander Krölls (Adam Hörnig, Ingenieur- und Brückenbau), Sascha Grubmüller en Markus Plakolb (MCE, Brücken- und Stahlbau sowie Maschinen-, Elektro- und Steuerungstechnik (v. l. n. r.) (november 2022).

En wat gebeurt er momenteel op de bouwplaats? Heel wat! Op de bouwplaats is een steiger gebouwd voor de bereikbaarheid van het waterbouwkundig materieel. Daarnaast zijn na het boren van palen in het voorland van de dijk proefbelastingen uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de geboorde palen voor de latere pijlers de belastingen veilig kunnen dragen. De funderingswerkzaamheden voor de pijlers van de nieuwe brug moeten in april 2023 beginnen. Volg hier de voortgang van de bouw van de Friesenbrücke.


Bron: DB Netz AG (januari/februari 2023)

Niet alleen aan de Friesenbrücke, maar ook aan de Wunderline wordt gewerkt. In februari werden bomen en struiken bij station Ihrhove gesnoeid ter voorbereiding van de bouwplaats. De vrije ruimte is nodig om bovenleidingwerkzaamheden uit te voeren en materialen klaar te maken voor de start van de bouw in het najaar van 2023. Lees meer in het officiële persbericht van Deutsche Bahn.

"Bij beide projecten verlopen de zaken nu zichtbaar volgens plan. Niettemin zijn de projecten complex en nauw met elkaar verbonden, wat een hoge mate van technische knowhow, coördinatie, strategisch denken en samenwerking vereist. Ondanks alle uitdagingen is het nog steeds ons doel dat beide projecten eind 2024  gereed zijn. We zetten alles op alles om dit te bereiken", aldus Patrick Carr, Portfolio Manager Bremen-Osnabrück, DB Netz AG.